Ваш кошикПорожній 0
Доставка пиццы
Доставка продуктів

Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ») укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на Сайті https://rost.kh.ua, в порядку та на умовах, які вказані нижче.

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Продавця будь-якій особі укласти договір купівлі-продажу Товару (далі-Договір). 
1.2.Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх Покупців. Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням Оферти, застосовуються умови Оферти. 
1.3.Укладений Договір (акцептована оферта) є публічним договором купівлі-продажу. 
1.4. Укладаючи Договір (акцептуючи оферту) Покупець підтверджує наступне: 
а)     він цілком та повністю ознайомлений і згодний з умовами даної пропозиції (оферти);
б)    він визнає, що всі умови Оферти є справедливими та такими, що не обмежують його права;
в)    він повно і беззастережно згоден з усіма умовами оферти;
г)    у випадках, визначених чинним законодавством, він дає дозвіл на збір, обробку, зберігання та передачу персональних даних на умовах, визначених в Застереженні щодо збору, обробки, зберігання та передачі персональних даних. Дозвіл на збір, обробку, зберігання та передачу персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання Договору, забезпечення безпеки наданих Покупцем даних, надсилання Покупцю рекламних, а також акційних повідомлень від Продавця, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів». Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Продавця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта відносин, пов’язаних із персональними даними відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

1.5. З моменту акцепту оферти Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Продавця за адресою: 61093, місто Харків, провулок Володимира Усенка, будинок 2.

 

2.    ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

2.1.    Оферта - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товарів (далі-Договір) на умовах, що містяться в цій Оферті. 
2.2.    Акцепт оферти - повна і беззастережна згода Покупця на прийняття умов оферти. Оферта вважається акцептованою Покупцем, а Договір укладеним з моменту оформлення Покупцем замовлення на Сайті та підтвердження прийняття умов Оферти;
2.3.    Договір - укладений з моменту Акцепту Оферти договір купівлі-продажу між Покупцем та Продавцем. Будь-яке посилання в оферті на Договір (розділ або пункт Договору) та/або його умови означає відповідне посилання на цю Оферту (її пункт або розділ) та/або її умови.
2.4.    Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти в його останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою https://rost.kh.ua.
2.5.    Сайт – сайт, право на використання якого має Продавець, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.rost.kh.ua/.
2.6.    Покупець - фізична особа, що має повну цивільну дієздатність (у випадках, визначених законом – фізична особа, що досягла 18-ти річного віку), яка здійснила Акцепт Оферти.
2.7.    Продавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ» (скорочене найменування ТОВ «ДЛК «ПІЛОТ») (ідентифікаційний код  43094673), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 61093, місто Харків, провулок Володимира Усенка, будинок 2;
2.8.    Сторони- Продавець та Покупець у сукупності, а кожен окремо-Сторона. 
2.9.    Товар - продукція, яка обрана Покупцем на Сайті і щодо якої Продавцем і Покупцем укладений договір купівлі-продажу.
2.10.    Оформлення замовлення – вчинення Покупцем необхідних і достатніх дій на Сайті, спрямованих на придбання Товару у порядку, визначеному Офертою.
2.11.    Пункт видачі – місце розташування стаціонарного об’єкту Продавця для передачі товару Продавцем Покупцю, адреса якого обирається Покупцем із наданого переліку, під час оформлення Замовлення на Сайті.
2.12.    Пункт доставки – місце доставки Товару на території міста Харкова, зазначене Покупцем під час оформлення замовлення. 

 

3.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.    Продавець зобов’язується передати Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар на умовах цього Договору. 

 

4.    ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1.    Для отримання можливості оформити Замовлення та укласти Договір Покупець має здійснити реєстрацію на Сайті шляхом заповнення необхідних полів. Інформація, що вказується Покупцем при реєстрації, має бути повною та достовірною. В іншому випадку Продавець може відмовити Покупцю, оскільки не матиме можливості виконати Договір. 
4.2.    Покупець має забезпечувати збереження і конфіденційність реєстраційних відомостей. Всі дії в період чинності Договору з використанням логіна і пароля Покупця вважаються здійсненими Покупцем. Продавець не несе відповідальність за несанкціоноване використання реєстраційних даних Покупця третіми особами.
4.3.    Подальше користування Покупцем Сайтом здійснюється без необхідності його реєстрації - шляхом заповнення полів «номер телефону» і «пароль» на Сайті.
4.4.    Продавець має право звертатися до Покупця в порядку виконання даного Договору з використанням виключно тієї контактної інформації, яка розміщена на Сайті в ході реєстрації Покупця. Продавець у жодному випадку не несе відповідальності за правильність вказаної Покупцем інформації при реєстрації та за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором, спричинену неправильністю вказаної інформації.
4.5.    Продавцем на Сайті розміщується перелік товарів та ціни на них у вільному доступі для Покупця. Покупець має право замовити товар, розміщений на Сайті та наявний у Продавця станом на дату та час оформлення Замовлення.
4.6.    Товар може бути замовлений Покупцем та буде проданий Продавцем за цінами, встановленими Продавцем на Сайті на дату та час укладення Договору, при цьому такі ціни включають всі обов’язкові до сплати Продавцем податки та збори.
4.7.    Оформлення замовлення здійснюється Покупцем на Сайті в наступному порядку:
-    Додавання товару з зазначенням його характеристик (вага, кількість, об’єм, тощо), необхідних для виконання замовлення до «кошика» шляхом натискання кнопки «купити»;
-    Перевірка вмісту «кошика» та натискання кнопки «оформити замовлення»;
-    Обрання способу та місця доставки або самовивозу; способу (форми) оплати; періоду доставки або самовивозу; внесення інформації про Покупця;
-    Перевірка заповнених даних та натискання кнопки «оформлення замовлення».  
4.8.    Після оформлення Замовлення у відповідності з п.4.7. Оферти та з метою акцепту Оферти Покупець має ознайомитись з умовами Оферти та проставити знак «V» напроти виразу «Я згоден з текстом даної Оферти і приймаю всі її умови за власним бажанням». Після чого Оферта вважається прийнятою, а Договір вважається укладеним.
4.9.    Замовлення може бути оформлене цілодобово та щоденно. Зобов’язання за Договором виконуються Продавцем не пізніше наступного робочого дня з дати укладання Договору. 
4.10.    Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення на власний розсуд у разі невиконання Покупцем умов Договору та у разі відсутності Товару у Продавця. Повідомлення про відмову у виконанні Замовлення направляється на адресу електронної пошти Покупця, вказану ним при реєстрації на Сайті або за номером телефону Покупця. При цьому грошові кошти, що надійшли від Покупця, повертаються Продавцем Покупцю тим же способом, яким була зроблена оплата. Покупець одноосібно несе ризик технічної неможливості такого повернення.
4.11.    Покупець не може відмовитись від оформленого Замовлення або його змінити без згоди Продавця. 
4.12.    Оформлюючи Замовлення вагової продукції Покупець погоджується, що вагові показники такої продукції у розрахункових документах Продавця можуть не відповідати оформленому Замовленню та коливатись у бік зменшення в межах 10% від замовленої ваги продукції. У зв’язку з чим, загальна вартість асортиментної одиниці вагової продукції у розрахунковому документі Продавця буде розрахована пропорційно до фактичної підтвердженої ваги такої продукції. При такому розходженні, а також у випадку відсутності обраної Покупцем продукції для придбання, різниця грошових коштів Покупця (у разі попередньої оплати) не повертається Покупцю та вважається Сторонами авансовим платежом за наступним Договором між Покупцем та Продавцем;
4.13.    Замовлений Товар упаковується Покупцем у пакувальні матеріали (пакети). Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленої номенклатури товару, правил товарного сусідства тощо. 
4.14.    Доставка Товару Покупцю здійснюється Продавцем або третіми особами, залученими Продавцем в межах обраного Покупцем часу доставки.
4.15.    Доставка замовленого Товару є платною. Вартість доставки розраховується Продавцем або третіми особами, залученими з метою доставки товару. Умови доставки замовленої продукції, тарифи та порядок розрахунку її вартості зазначається Продавцем на Сайті або на веб-сайті відповідної третьої особи. Покупець, у разі замовлення доставки, зобов’язаний її оплатити при прийнятті замовлення, за ціною, що визначена у відповідності до умов та тарифів доставки і вказаною у розрахунковому документі.


5.    ЦІНА (ВАРТІСТЬ) ТОВАРУ І ДОСТАВКА

5.1.    Ціни на Товари та доставку визначаються Продавцем самостійно та вказані на Сайті. Всі ціни на Товари та доставку вказані на Сайті у гривнях з урахуванням податків та зборів. 

Вартість цього договору складає: 
-    Вартість замовленого Товару; 
-    Вартість доставки (у разі замовлення доставки), що розраховується у відповідності до тарифів, розміщених на Сайті; 
5.2.    Вартість Товару, яка вказана на Сайті, не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. 


6.    ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1.    Форма оплати за Договором обирається Покупцем при оформленні замовлення та може бути наступною:
-    готівковими коштами за адресою розташування пункту видачі;
-    за допомогою банківської платіжної картки за адресою пункту видачі;
-    готівковими коштами за адресою на території міста Харкова, зазначеною Покупцем як місце доставки Товару;
-    за допомогою банківської платіжної картки на Сайті;
-    за допомогою банківської платіжної картки за адресою на території міста Харкова, зазначеною Покупцем як місце доставки Товару Покупця;
-    шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Покупця на поточний рахунок Продавця. 
6.2.    Сторонами погоджено, що при оформленні Замовлення на Сайті Покупцем може бути обрано наступні способи оплати:
-    100% попередню оплату згідно оформленого Замовлення;
-    100% оплату згідно оформленого Замовлення за фактом прийняття.
6.3.    Оплата повинна бути здійснена Покупцем у формі та у спосіб, обраний Покупцем при оформленні Замовлення. При цьому вибір способу і форми оплати проводиться Покупцем на власний розсуд.
6.4.    Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Покупцем способу/форми оплати можуть виходити за рамки Оферти (Договору) і регулюватись договорами між Покупцем та відповідними організаціями.
6.5.    Зобов’язання Покупця з оплати за Договором вважається виконаним в повному обсязі з моменту зарахування на поточний рахунок Продавця або отримання Продавцем готівкових коштів у розмірі, що відповідає ціні замовленого Товару та ціні доставки. 
6.6.    Оплата за Договором здійснюється Покупцем в національній валюті України – гривні. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ 

7.1.    Обов’язок Продавця передати Товар Покупцю виникає з моменту оплати Товару. 
7.2.    Покупець зобов’язаний отримати Товар наступним чином:
-    за адресою розташування пункту видачі;
-    під час доставки за адресою, зазначеною при оформленні Замовлення.
7.3.    Для отримання Замовлення Покупець зобов’язаний надати Продавцю оригінал документу (цифровий документ), що посвідчує особу для ідентифікації особи Покупця або оригінал документу, що посвідчує повноваження представника Покупця на отримання Товару та оригінал документу (цифровий документ), який посвідчує особу такого представника, а також оплатити вартість Товару (у випадку обрання способу оплати при отриманні) та вартість доставки.
7.4.    Продавець має право перевіряти досягнення Покупцем 18-річного віку при врученні йому товару, якщо серед неї присутні алкогольні та/або тютюнові вироби. У разі недосягнення Покупцем 18-річного віку Продавець має право відмовити йому у доставці такого Товару. 
7.5.    Покупець зобов’язаний отримати Товар у строки, визначені при оформленні Замовлення та на повну суму, що в ньому вказана.
7.6.    Разом із Товаром Покупець отримує товаросупровідні або розрахункові документи. У разі 100 % передплати за товар Покупцю видається фіскальний чек. У разі замовлення Товару накладним платежем, Покупцю видається видаткова накладна.
7.7.    У момент отримання Товару Покупець зобов’язаний перевірити комплектність, якість, кількість та відповідність Товару оформленому Замовленню.
7.8.    Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту отримання Покупцем Товару за адресою розташування пункту видачі або під час отримання Товару за адресою доставки. 
7.9.    З моменту прийняття Товару Замовлення вважається виконаним Продавцем належним чином у повному обсязі.
7.10.    Придбаний Покупцем Товар поверненню не підлягає.

 

8.    ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

8.1.     Акцептуючи дану Оферту, Покупець підтверджує, що:
-    укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору, вважає умови договору справедливими та такими, що не обмежують його права Покупця жодним чином;
-    володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;
-    на момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;
-    його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі; 
-    готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;
-    не має наміру здійснювати будь-які дії, які нашкодили б діловій репутації Продавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами із Продавцем, або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та / або загальноприйнятим нормам моралі;
-    його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення Продавцем, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити господарській діяльності Продавця, порушити права інтелектуальної власності Продавця, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Продавця;
-    при оформленні Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Продавець залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Покупцем;
-    Будь-які позначення на фотографічному зображенні Товару, розміщеному на Сайті, а не на самому Товарі, не є частиною такого Товару;
-    є повнолітнім та йому не заборонено купувати та отримувати алкогольні та тютюнові вироби, згідно чинного законодавства України (у випадку замовлення таких виробів), а також, що особа, яка отримує Товар у Продавця від імені Покупця (якщо це не сам Покупець) також є повнолітньою, їй не заборонено купувати та отримувати алкогольні та тютюнові вироби, та діє вона відповідно та за згоди Покупця.

8.2.     Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення Продавець гарантує:
-    що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення у відповідності з усіма вимогами Покупця, зазначеними в оформленому Замовленні. При цьому Продавець не гарантує відсутності певних відхилень від вимог Покупця;
-    у зв'язку з тим, що ціни на Товар можуть змінюватися, і фактична кінцева ціна Товару може відрізнятися, Продавець зобов’язується попереджувати Покупця або погоджувати з ним зміни у замовленні, в тому числі погоджувати заміну будь-якого Товару, зміну цін на Товари, інформувати про скасування Замовлення повністю або частково; 
-    серед переданого Товару не буде такого, що має прострочені строки придатності, а також такого, який має зовнішні пошкодження або інші дефекти, що негативно впливають на його якість.

8.3.     В ході виконання Замовлення Продавець здійснить все можливе, але не гарантує:
-    що фактично обраний Товар матиме зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті;
-    відповідності властивостей Товару, обраного Покупцем, очікуванням останнього або опису Товару, наданого його виробником або Продавцем;
-    фактичну наявність вичерпного переліку обраного Покупцем на Сайті Товару для його передачі Покупцю на умовах Договору.

8.4.     За винятком гарантій, прямо зазначених в Договорі, Продавець не надає ніяких інших прямих гарантій чи гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо результатів виконання Замовлення конкретним цілям Покупця, або їх придатності для інших цілей і завдань.


9.    СТРОК ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1.     Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором або до моменту розірвання Договору.
9.2.     Договір може бути розірваний:
-    В односторонньому порядку будь-якою Стороною в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення, за виключенням випадків, прямо визначених Офертою;
-    За взаємною домовленістю Сторін.
9.3.    Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця. 

10.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1.    За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
10.2.    Продавець не несе відповідальності:
-    за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у Договорі, у зв'язку з наданням Покупцем неповних та/або недостовірних і/або неактуальних даних при оформленні Замовлення;
-    за недотримання погодженого з Покупцем терміну виконання Замовлення, що відбулося не з вини Продавця;
-    за шкоду та збитки, що виникли у Покупця внаслідок використання Товару, отриманого в результаті виконання Замовлення;
-    за відсутність у Покупця технічної можливості оформити Замовлення через збої в роботі комп’ютерних мереж;
-    в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором.
10.3.    Сторони погодились, що розходження у маркуванні Товару, наведеному на фото такого Товару на Сайті та на обраному Покупцем Товарі, фактично переданому йому Продавцем, не є порушенням умов Договору.
10.4.    У разі, якщо з якої-небудь причини Продавець не почне виконання Замовлення, або почне його виконання з порушенням строків, відповідальність Продавця за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Покупця щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням строку виконання Замовлення на відповідний період.
10.5.    Продавець ні за яких обставин не несе відповідальність за Договором за а) будь-які дії / бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін; б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Покупця і / або третіх сторін незалежно від того, чи міг Продавець передбачати можливість таких збитків чи ні; в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати за Договором.
10.6.    Продавець звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Покупцем будь-якої з умов Договору.
10.7.    Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Покупцем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.
10.8.    Сукупна відповідальність Продавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Покупця щодо виконання Договору обмежується розміром вартості за Товар та доставку, сплачену Покупцем в рамках Договору.
10.9.    Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, страйки, громадські заворушення, безлади, воєнні дії, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Договору та непідконтрольні Сторонам.
10.10.    У разі порушення Покупцем умов Договору, Продавець має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Покупцем допущених порушень і відшкодування (компенсації) завданих Продавцю таким порушенням збитків та/або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Покупцю.
10.11.    У разі неотримання (неприйняття)/відмови від отримання Замовлення, що відповідає підтвердженому Замовленню, а так само несплати Покупцем повної ціни згідно Замовлення більш ніж протягом 12 годин з часу та дати, вказаних як дата та час отримання/доставки, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю штраф у розмірі 100% вартості Замовлення за Договором протягом 2 робочих днів з моменту відповідного порушення. У такому разі, Продавець вправі відмовитись від виконання свого зобов’язання за Договором, у т.ч. в частині передачі Товару Покупцю. При цьому, у разі попередньої оплати товару Продавцю, її вартість Покупцю не відшкодовується та зараховується Продавцем в односторонньому порядку в рахунок оплати штрафу згідно цього пункту Договору.


11.    ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

11.1.    Оформлюючи Замовлення, Реєструючись на Сайті, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS), електронної пошти тощо.
11.2.    У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання таких повідомлень, написавши відповідний лист на юридичну адресу Продавця.


12. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА САЙТІ

11.1.    Сайт містить матеріали, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, фірмові найменування та інші матеріали, що є об’єктами права інтелектуальної власності підприємства та охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
11.2.    Весь зміст Сайту охороняється законодавством України як об’єкт інтелектуальної власності підприємства.  
11.3.    Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти тощо.

 

13. ВИКОРИСТАННЯ COOKIE

13.1    Використання cookie необхідно для виконання Продавцем зобов’язань за Договором. Використовуючи cookie Продавець може проводити аутентифікацію та ідентифікацію відвідувачів сайту. Без файлів cookie ідентифікація відвідувача Сайту неможлива, а відвідувач Сайту не зможете отримати доступ до особистого кабінету на Сайті та оформити Замовлення. Також, cookie забезпечують підтримання безпеку наданих відвідувачем Сайту персональних даних.
13.2    Файли cookie дозволяють персоналізувати онлайн-історію відвідувача Сайту на Сайті Продавця. Вони дозволяють Продавцю пам'ятати уподобання відвідувача Сайту та відвідувачу Сайту, відповідно, не потрібно повторно вводити інформацію, яка вже була надана. Продавець також використовує файли cookie для збору інформації (наприклад, популярних сторінок, шаблонів перегляду, кліків), яка цікава відвідувачам Сайту, для вдосконалення Сайту та проведення дослідження на ринку. Якщо відвідувач Сайту вирішить видалити ці файли cookie, у відвідувача Сайту буде обмежена функціональність сервісів на сайті.
13.3    Рекламні cookie: Ці файли cookie використовують інформацію про використання Сайту та інших веб-сайтів, наприклад, інтернет-сторінки, які відвідуються відвідувачем Сайту, для розміщення реклами, яка більше підходить для відвідувача Сайту.
13.4    Продавець також має право використовувати cookie третіх осіб, які розміщують такі файли cookie на Сайті для надання послуг, які вони надають (сторонні файли cookie).
13.5    Строк дії всіх файлів cookie, що використовуються Сайтом становить 1 рік.
13.6    Можливість заперечення та вилучення файлів cookie: Якщо відвідувач Сайту не хоче, щоб файли cookie зберігалися на його комп'ютері або хотів би отримати інформацію про їхній вміст, відвідувач Сайту може запобігти встановленню файлів cookie відповідною настройкою свого програмного забезпечення браузера.
13.7    Використання сторонніх рекламних послуг: Сайт може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні інтернет-сайти, за які Продавець не несе відповідальності. Зокрема, Продавець не має жодного впливу на зміст і дизайн зовнішніх інтернет-сайтів, пов'язаних із інтернет-сайтами, на які відвідувач Сайту може бути спрямований через ці інтернет-сайти. Відповідні провайдери/Власники сайтів несуть виключну відповідальність за зміст і дизайн цих інтернет-сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності своєї реклами або оптимізації їхнього вмісту. Це стосується, зокрема, але не винятково, класифікації інтернет-сайтів до певних категорій інтересів у межах використання відвідувачем Сайту. Таким чином, обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних Договору.

 

14.    ІНШІ УМОВИ

14.1    Укладений згідно даної пропозиції договір вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.
14.2.    Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.
14.3.    Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування Продавцем відповідної редакції Оферти на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти Продавцем. 
14.4.    Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни, оновлювати умови Оферти і/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін Продавцем в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
14.5.    Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України.
14.6.    Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з діючим законодавством України.
14.7.    При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Розділі "Визначення термінів" Оферти і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними на Сайті, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.
14.8.    Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Усі повідомлення повинні бути написані українською мовою та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони цінним листом з повідомленням про вручення.
14.9.    Договір являє собою повну домовленість між сторонами. Продавець не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані сторонами.
14.10.    Відсутність підписаного між сторонами примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії, не є підставою визнання цього договору не укладеним.
14.11.    При виникненні претензій/пропозицій/скарг Покупець може звернутися до Продавця за юридичною адресою або за телефоном, що зазначений на Сайті.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ»

61093, м. Харків, провулок Володимира Усенка, буд. 2
код ЄДРПОУ 43094673
ІПН 430946720333
банк: АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
IBAN: UA73 3808 0500 0000 0026 0076 8345 1

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
щодо збору, обробки, зберігання та передачі персональних даних


У даному застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних (надалі – Застереження) використовуються наступні терміни, що мають таке значення:

Сайт – сайт, право на використання якого має Продавець, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.rost.kh.ua/.
Особа - фізична особа, що здійснює оформлення Замовлення, реєстрацію на Сайті, при цьому Володілець здійснює обробку, зберігання, передачу та видалення Персональних даних особи ідентично до Персональних даних особи. Вимоги до збирання, обробки та передачі персональних даних зареєстрованих Клієнтів Володільця розміщені в мережі Інтернет за адресою: www.rost.kh.ua.
Персональні дані – сукупність відомостей про Особу, в тому числі, але не виключно, телефон, ПІБ, e-mail, що добровільно і свідомо вказуються Особою при оформленні Замовлення або реєстрації на Сайті.
Володілець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІЧСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ», яке з метою реалізації договірних відносин із Особою із використанням Сайту, здійснює збір, обробку та передачу персональних даних особи.
Публічна оферта – адресована будь-якій фізичній особі публічна пропозиція Продавця на укладення Договору на умовах, що містяться в цій оферті.
Згода Особи - добровільне волевиявлення фізичної особи, щодо надання дозволу на збір, обробку, зберігання, використання її персональних даних відповідно до сформульованої мети, висловлене шляхом оформлення Замовлення або реєстрації на Сайті.
Інші терміни, що використовуються в даному Застереженні, вживаються у значенні, визначеному в умовах оферти.

1.    Особа діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
2.    Персональні дані обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог та на підставі Закону України «Про захист персональних даних.
3.    Оформлюючи Замовлення на Сайті / реєструючись на Сайті, кожна Особа свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Володільцем на свій розсуд будь-якими способами, що не суперечить законодавству України.
4.    Особа підтверджує свою згоду про включення його персональних даних до баз персональних даних Володільця.
5.    Володілець обробляє наступні особисті дані:
-    прізвище, ім’я, по-батькові;
-    персональний телефон;
-    адресу електронної пошти;
-    інші дані, необхідні для укладання та забезпечення виконання Договору.
6.    Обробка даних здійснюється з метою оформлення Замовлення, укладення Договору, реєстрації Особи на Сайті, виконання Замовлення, забезпечення безпеки наданих Особою даних, надсилання Особі рекламних, а також акційних повідомлень від Володільця, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів».
7.    Особисті дані Особи можуть надаватися третім особам, діловим партнерам Володільця, які приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні Договору, підрядникам Володільця, субпідрядникам Володільця, телекомунікаційному провайдеру, виключно з метою виконання Замовлення Особи, обробки платежів, забезпечення виконання умов Договору та/або у випадках, встановлених чинним законодавством.
8.    Особисті дані Особи можуть бути передані третім особам в рамках здійснення господарської діяльності Володільця, в тому числі під час здійснення діяльності органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами, судами, тощо та в інших випадках, визначених чинним законодавством України.
9.    Надаючи добровільну згоду на обробку своєї персональної інформації, зокрема Персональних даних, Особа погоджується та підтверджує свою обізнаність про те, що:
-    її персональні дані включено до бази персональних даних «Клієнти»;
-    володільцем бази персональних даних «Клієнти» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ»;
-    база персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: 61093, м. Харків, провул. В.Усенка, буд. 2, вказана адреса є актуальною для Особи для надсилання звернень, застережень, вимог та скарг пов‘язаних зі збиранням, обробкою та передачею Персональних даних;
-    обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані;
-    під обробкою Персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних.
10.    Оформлення Замовлення та/або реєстрація на Сайті свідчить про добровільне волевиявлення Особи на передачу її Персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Особу:
-    особа добровільно надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані уповноваженим представникам Сайту та партнерам (контрагентам) Володільця задля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою виконання Договору доручення (згідно оферти), а також надання Особі рекламної та будь-якої іншої інформації, а також пропозицій (в тому числі, але не обмежуючись, щодо участі у статистичних дослідженнях) телефоном, на електронну пошту;
-    при отриманні Володільцем письмового запиту уповноваженого органу державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронного органу, суду, тощо, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;
-    для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Володільця або третіх осіб (зокрема, якщо Особа не виконує або неналежним чином виконує умови Договору доручення (згідно оферти);
-    з метою виконання Володільцем своїх зобов'язань за Договором доручення;
-    у разі передачі прав і обов'язків Володільця до його правонаступника;
-    в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини;
-    в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
11.    Надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у цьому Застереженні та/або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Особи.
12.    Володілець не здійснює перевірку Персональних даних, що надані Особою під час оформлення Замовлення та/або реєстрації на Сайті та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.
13.    Персональні дані Особи в електронному вигляді зберігаються безстроково.
14.    Персональні дані Особи підлягають знищенню Володільцем у разі:
-    набрання законної сили рішення суду про вилучення даних про Особу з бази персональних даних «Клієнти»;
-    письмового повідомлення Особи про своє бажання, щодо знищення його Персональних даних.
15.    Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Особі належать такі права:
-    знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) Володільця бази Персональних даних;
-    отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
-    на доступ до своїх персональних даних;
-    отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Персональних даних, що зберігаються;
-    пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю бази Персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
-    пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних Володільцем бази Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
-    на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію;
-    звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду;
-    застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
-    вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди;
-    відкликати згоду на обробку Персональних даних;
-    знати механізм автоматичного оброблення Персональних даних;
-    на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
16.    У разі відкликання згоди на обробку Персональних даних Особою, Володілець проведе процедуру знищення таких даних у базі персональних даних та на Сайті.
17.    Будь-які вимоги Особи, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та/або забороною їх обробки та / або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Володільцем своїх зобов'язань перед Особою під час виконання договору доручення. При цьому Володілець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань, а також не відшкодовує збитки, шкоду тощо.
18.    Особа бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Володільцю неповних та / або недостовірних і / або неактуальних Персональних даних та / або Персональних даних третіх осіб.
19.    Зміни до даного Застереження можуть вноситись Володільцем та негайно відображатись на Сайті. У разі відсутності з боку Особи будь – яких зауважень / застережень до оновленої форми Застереження, воно вважається прийнятим з боку Особи.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПІЛОТ»

61093, м. Харків, провулок Володимира Усенка, буд. 2
код ЄДРПОУ 43094673
ІПН 430946720333
банк: АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
IBAN: UA73 3808 0500 0000 0026 0076 8345 1